Bestuurders

De bestuurders van de stichting zijn:

Voorzitter Kees Kuijpers
Penningmeester Wim Otter
Secretaris Sifra van der Linde
PR en Communicatie Joyca van der Linde
Algemeen bestuurslid Bert Post
  Marten Hofman
  Geert Kasten

De volgende informatie in het kader van een ANBI stichting is ook te raadplegen:
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Contactgegevens
Doelstelling
Financiële verantwoording
Uitgeoefende activiteiten
 

 
 

Bert Hoevenberg Webdesign