FinanciŽle verantwoording

Over het gebruik van het gebouw door de stichting VGMK wordt regelmatig overleg gepleegd met het College van Kerkrentmeesters, zijnde de beheerder van het gebouw. Ter bewaking van de voortgang en ten behoeve van de bevoegde instanties en subsidiënten wordt jaarlijks een verslag met een financiële verantwoording gemaakt. De stichting functioneert vanuit een meerjarenbeleidplan met een daarbij behorende meerjarenbegroting die, ter beoordeling van het stichtingsbestuur, jaarlijks wordt aangepast.
Via onderstaande link kunt u het jaarverslag raadplegen.

Jaarverslag 2017

http://grotekerkmeppel.nl/userfiles/basispics/Jaarverslag_2016.pdf

http://grotekerkmeppel.nl/userfiles/PDF/Jaarverslag_2015.pdf

 

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2013
Jaarverslag 2012

De volgende informatie in het kader van een ANBI stichting is ook te raadplegen:
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Bestuurders
Contactgegevens
Doelstelling 
Uitgeoefende activiteiten

 
 

Bert Hoevenberg Webdesign