Doelstelling

De doelstelling van de Stichting is als volgt:
 
1. De stichting heeft ten doel:
     a. het onderhoud en de inrichting van de Grote of Mariakerk te Meppel in financieel opzicht te ondersteunen.
     b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen  
         zijn. 

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door in overleg met het kerkbestuur in de Grote of Mariakerk evenementen met 
    een cultureel karakter te organiseren. 

Ter verduidelijking:
De stichting wil haar doelstellingen bereiken door:
� het organiseren en stimuleren van diverse activiteiten
� het aantrekken van externe financiering
� het investeren in voorzieningen in het gebouw die de verhuurbaarheid en de bruikbaarheid verhogen.

De volgende informatie in het kader van een ANBI stichting is ook te raadplegen:
Beleidsplan
Beloningsbeleid
Bestuurders
Contactgegevens
Financiële verantwoording
Uitgeoefende activiteiten

 
 

Bert Hoevenberg Webdesign